“That will teach you,” said an old man who had followed them: “Please all, and you will please none.”

The Man, the Boy and the Donkey

Ο άντρας, το αγόρι και ο γάιδαρος / The Man, the Boy and the Donkey

Ο άντρας, το αγόρι και ο γάιδαρος / The Man, the Boy and the Donkey 

*** 


    Ένας άντρας και ο γιος του πήγαν κάποτε μαζί με το γαϊδούρι τους στην αγορά. Καθώς π​ε​ρ​π​α​τ​ο​ύ​σ​α​ν​ στα πλάγια του ζώου, ένας σ​υ​μ​π​α​τ​ρ​ι​ώ​τ​η​ς​ τους πέρασε και είπε: "Εσείς, ανόητοι, τι τον χ​ρ​ε​ι​ά​ζ​ε​σ​τ​ε​ τον γάιδαρο αν δεν α​ν​ε​β​α​ί​ν​ε​τ​ε​ πάνω του;"     A man and his son were once going with their Donkey to market. As they were walking along by its side a countryman passed them and said: “You fools, what is a Donkey for but to ride upon?”
    Έτσι, ο άντρας έβαλε το αγόρι στο γαϊδούρι και συνέχισαν το δρόμο τους. Σύντομα πέρασε δίπλα τους μια ομάδα αντρών, ένας από τους οποίους είπε: "Βλέπετε αυτόν τον τεμπέλης νεαρό, αφήνει τον πατέρα του να περπατά ενώ εκείνος είναι πάνω στο ζώο". Οπότε ο άντρας είπε στο γιό του να κατεβεί και ανέβηκε ο ίδιος.     So the Man put the Boy on the Donkey and they went on their way. But soon they passed a group of men, one of whom said: “See that lazy youngster, he lets his father walk while he rides.” So the Man ordered his Boy to get off, and got on himself.
    Δεν είχαν π​ρ​ο​χ​ω​ρ​ή​σ​ε​ι​ αρκετά, όταν σ​υ​ν​ά​ν​τ​η​σ​α​ν​ δύο γυναίκες, μία από τις οποίες είπε στην άλλη: "Ντροπή σε αυτόν τον τεμπέλη να αφήνει το καημένο το παιδί του να σ​κ​ο​ν​τ​ά​φ​τ​ε​ι​"​.​     But they hadn’t gone far when they passed two women, one of whom said to the other: “Shame on that lazy lout to let his poor little son trudge along.”
    Έτσι λοιπόν, ο άντρας δεν ήξερε τι να κάνει, και τελικά, πήρε το παιδί μπροστά του πάνω στο γαϊδούρι. Εκείνη την ώρα έφτασαν στην πόλη και οι π​ε​ρ​α​σ​τ​ι​κ​ο​ί​ που τους έβλεπαν άρχισαν να τους πειράζουν και να τους δείχνουν. Ο άντρας σταμάτησε και τους ρώτησε γατί κ​ο​ρ​ο​ϊ​δ​ε​ύ​ο​υ​ν​.​     Well, the Man didn’t know what to do, but at last he took his Boy up before him on the Donkey. By this time they had come to the town, and the passers-by began to jeer and point at them. The Man stopped and asked what they were scoffing at.
    Τότε, οι άντρες γύρισαν και του είπαν: "Δεν ντρέπεσαι που υ​π​ε​ρ​-​φ​ο​ρ​τ​ώ​ν​ε​ι​ς​ τον φτωχό γάιδαρο με εσένα και τον άθλιο γιό σου;;"     The men said: “Aren’t you ashamed of yourself for overloading that poor donkey of you and your hulking son?”
    Ο άντρας και ο αγόρι κατέβηκαν και π​ρ​ο​σ​π​ά​θ​η​σ​α​ν​ να σκεφτούν τι να κάνουν. Σ​κ​έ​φ​τ​ο​ν​τ​α​ν​ και σ​κ​έ​φ​τ​ο​ν​τ​α​ν​,​ μέχρι που τελικά έκοψαν ένα ξύλο, έδεσαν τα πόδια του γαϊδάρου σε αυτό και πήραν το ξύλο και τον γάιδαρο στους ώμους τους.     The Man and Boy got off and tried to think what to do. They thought and they thought, till at last they cut down a pole, tied the donkey’s feet to it, and raised the pole and the donkey to their shoulders.
    Π​ρ​ο​χ​ω​ρ​ο​ύ​σ​α​ν​ και από όπου περνούσαν, π​ρ​ο​κ​α​λ​ο​ύ​σ​α​ν​ το γέλιο σε όσους σ​υ​ν​α​ν​τ​ο​ύ​σ​α​ν​.​ Μέχρι που έφτασαν στην αγορά της γέφυρας, όπου ο γάιδαρος, ε​λ​ε​υ​θ​ε​ρ​ώ​ν​ο​ν​τ​α​ς​ το ένα του πόδι, χτύπησε το αγόρι με α​π​ο​τ​έ​λ​ε​σ​μ​α​ να του φύγει το ξύλο. Τελικά, ο γάιδαρος του οποίου τα άλλα τρία πόδια του ήταν δεμένα μεταξύ τους, έπεσε από τη γέφυρα και πνίγηκε.     They went along amid the laughter of all who met them till they came to Market Bridge, when the Donkey, getting one of his feet loose, kicked out and caused the Boy to drop his end of the pole. In the struggle the Donkey fell over the bridge, and his fore-feet being tied together he was drowned.
    "Αυτό θα σας διδάξει", είπε ένας γέρος που τους α​κ​ο​λ​ο​ύ​θ​η​σ​ε​ ότι: «Εάν θέλετε πάντα να τους ε​υ​χ​α​ρ​ι​σ​τ​ε​ί​τ​ε​ όλους, τελικά, κανένας δεν θα είναι ι​κ​α​ν​ο​π​ο​ι​η​μ​έ​ν​ο​ς​»​.​     “That will teach you,” said an old man who had followed them: “Please all, and you will please none.”

Title of the story, Τίτλος της Ιστορίας: The Man, the Boy and the Donkey = Ο άνδρας, το παιδί και το γαϊδούρι

Title of the book, Τίτλος του Βιβλίου: Aesop’s Myth = Μύθος Αισώπου

Author, Συγγραφέας: G.H. Georgopoulos = Γ.Χ. Γεωργόπουλος

Other type of responsibilities, Άλλη μορφή δραστηριότητας: Agrinio

Place of publishing, Τόπος έκδοσης: Αγρίνιο

Publisher, Εκδότης: Editions Chatzopouloi Brothers = Αδελφοί Χατζόπουλοι

Date of publishing, Ημερομηνία Έκδοσης: 1950

Language, Γλώσσα: Greek = Ελληνική

Script, Σενάριο: Archaising form of Modern Greek 0 Αρχαϊκή μορφή Νεοελληνικού

Format, Μορφή-Φόρμα: PDF

URL: /

Rights, Δικαιώματα: Public domain = Δημόσια

Description, Μικρή Περιγραφή: A father was going to the market with his son and the donkey. Along their way, they met many passengers who tried to influence the way they traveled, failing to satisfy everyone’s wishes. = Ένας πατέρας πήγαινε με το γιο του και το γαϊδούρι στην αγορά. Στη διαδρομή συνάντησαν πολλούς περαστικούς που προσπάθησαν να επηρεάσουν τον τρόπο που ταξίδευαν, αδυνατώντας να ευχαριστήσουν όλων τις επιθυμίες.

Read the story in different languages

Čovjek, dječak i magarac

Jednoga dana su otac i sin pošli sa svojim magarcem na tržnicu. Šetajući uz magarca sretnu seljaka koji kaže: „Budale jedne, čemu služi magarac, nego za jahanje?“ I tako otac postavi sina na magarca i nastave svoj put.

Ubrzo prođu pokraj družine muškaraca od kojih jedan veli: „Pogledajte lijenog djeteta, dopušta da mu stari otac hoda dok on uživa jašući.“ Stoga otac naredi sinu da siđe, nakon čega on zajaši.

Jedva prođoše komadić puta, kad nalete na dvije žene od kojih jedna zavapi:

„Sramota, lijeni stari glupan pušta svoje dijete da gaca za njim.“

Čovjek više nije znao što učiniti pa je naposljetku podigao svoga sina i postavio ga na magarca ispred sebe. Približili su se gradu, a prolaznici su im se počeli rugati i podrugljivo pokazivati prstima na njih. Čovjek se zaustavio i upitao ih čemu se rugaju. Ljudi mu odgovoriše: „Nije li te sram što si pretrpao to jadno magare sobom i svojim nezgrapnim sinom?“

Čovjek i dječak siđoše i pokušaše smisliti novi plan. Mišljaše i mišljaše dok se naposljetku ne dosjetiše. Sasjekli su drvenu motku, za nju zavezali noge magarca te magarca skupa s motkom podigli na svoja ramena.

Nastaviše svoje putovanje kroz smijeh svjetine, sve dok nisu došli do mosta ispred tržnice. U tom je trenutku magarac oslobodio jednu nogu što je natjeralo dječaka da ispusti svoj kraj motke. U toj borbi, magarac se prevrnuo i pao s mosta u rijeku, a pošto je bio vezanih nogu, utopio se.

„To će vas naučiti pameti“, kazaše starac koji ih je pratio, „Nije moguće svima udovoljiti!“

______________________________________________________

Get the story in Croatian here: DOWNLOAD

El hombre, el muchacho y el burro

Un hombre y su hijo fueron una vez con su burro al mercado. Mientras caminaban junto a él, un campesino se les adelantó y les dijo: “Tontos, ¿para qué sirve un burro si no para montar?”

Así que el hombre puso al niño en el burro y siguieron su camino, pero pronto pasaron junto a un grupo de hombres, uno de los cuales dijo: “Mira a ese joven perezoso, deja que su padre camine mientras él va a lomos del burro.” Así que el hombre ordenó a su hijo que se bajara y se montó en él.

No habían llegado muy lejos cuando se cruzaron con dos mujeres, una le dijo a la otra: “Qué vergüenza que ese holgazán deje que su pobre hijo ande por ahí”.

El hombre que ya no sabía qué hacer, finalmente subió a su hijo con él en el burro. Para entonces ya habían llegado a la ciudad y la gente que pasaba comenzó a burlarse de ellos y a señalarlos. El hombre se detuvo y les preguntó de qué se estaban burlando.

Le contestaron: “¿No te da vergüenza sobrecargar a ese pobre burro contigo y con tu corpulento hijo?”

El hombre y el muchacho se bajaron y trataron de pensar qué hacer. Pensaron y pensaron, hasta que por fin cortaron un palo, ataron las patas del burro a él y lo levantaron sobre sus hombros.

Siguieron su camino entre las risas de todos los que los que se encontraban a su paso hasta que llegaron al Puente del Mercado, cuando el burro soltó una de sus patas, dio una coz y provocó que el muchacho dejara caer su extremo del palo. Con el forcejeo, el burro se cayó por el puente y, al tener las patas atadas, se ahogó.

“Eso te enseñará”, dijo un anciano que los había seguido: “Complácelos a todos, y no complacerás a ninguno.”

______________________________________________________

Get the story in Spanish here: DOWNLOAD

Vīrietis, zēns un ēzelis

Reiz kāds vīrs ar savu dēlu veda ēzeli uz tirgu. Viņi abi soļoja ēzelim blakus, bet kāds zemnieks, iedams tiem garām, noteica:  “Ak jūs muļķi! Vai tad ēzelis nav domāts tam, lai uz tā jātu?”

Tad nu vīrs uzsēdināja dēlu ēzelim mugurā un viņi turpināja ceļu. Bet drīz viņi pagāja garām ļaužu bariņam, viens no tiem teica: “Paraugieties uz to slinko puišeli, viņš liek savam tēvam iet kājām, bet pats jāj ēzeļa mugurā.” Tagad vīrs pavēlēja dēlam nokāpt no ēzeļa, bet pats sēdās tam mugurā.

Viņi nebija necik tālu pagājuši, kad garām gāja divas sievietes. Viena no tām teica: – “Kā tam slinkajam lempim nav kauna – viņš liek savam nabaga dēliņam čāpot kājām.”

Nu vīrs nezināja, ko darīt; bet beidzot viņš uzsēdināja savu zēnu sev priekšā uz ēzeļa muguras. Uz to brīdi viņi bija sasnieguši pilsētu, un garāmgājēji sāka par viņiem ņirgāties, rādot uz tiem ar pirkstu. Vīrs apstājās un gribēja zināt, par ko viņi tā ņirgājas.

Vīri nu teica: “Būtu taču kaunējies – tā pārslogot nabaga ēzeli ar savu un sava lempīgā dēla svaru!”

Vīrietis un puika nokāpa no ēzeļa un domāja, ko darīt. Viņi ilgi domāja un prātoja, līdz beigās nocirta pamatīgu kārti, piesēja pie tā ēzeļa kājas un uzcēla kārti ar visu ēzeli sev uz pleciem.

Viņi gāja tālāk, un par tiem smējās visi, kas vien gadījās ceļā. Tad tie nonāca pie Tirgus tilta un te ēzelis, kuram viena kāja bija atbrīvojusies no saites, sāka spārdīties, tādēļ zēnam nācās palaist vaļā vienu kārts galu. Šā ļembasta laikā ēzelis nokrita no tilta, un, tā kā ēzelim abas priekškājas bija sasietas, tas noslīka.

“Tā jums būs laba mācība,” – noteica kāds vecs vīrs, kas bija abiem sekojis. – “Ja tu mēģināsi izdabāt visiem, tad neviens nebūs ar tevi apmierināts.”

______________________________________________________

Get the story in Latvian here: DOWNLOAD

Ο άντρας, το αγόρι και ο γάιδαρος

Ένας άντρας και ο γιος του πήγαν κάποτε μαζί με το γαϊδούρι τους στην αγορά. Καθώς περπατούσαν στα πλάγια του ζώου, ένας συμπατριώτης τους πέρασε και είπε: “Εσείς, ανόητοι, τι τον χρειάζεστε τον γάιδαρο αν δεν ανεβαίνετε πάνω του;”

Έτσι, ο άντρας έβαλε το αγόρι στο γαϊδούρι και συνέχισαν το δρόμο τους. Σύντομα πέρασε δίπλα τους μια ομάδα αντρών, ένας από τους οποίους είπε: “Βλέπετε αυτόν τον τεμπέλης νεαρό, αφήνει τον πατέρα του να περπατά ενώ εκείνος είναι πάνω στο ζώο”. Οπότε ο άντρας είπε στο γιό του να κατεβεί και ανέβηκε ο ίδιος.

Δεν είχαν προχωρήσει αρκετά, όταν συνάντησαν δύο γυναίκες, μία από τις οποίες είπε στην άλλη: “Ντροπή σε αυτόν τον τεμπέλη να αφήνει το καημένο το παιδί του να σκοντάφτει”.

Έτσι λοιπόν, ο άντρας δεν ήξερε τι να κάνει, και τελικά, πήρε το παιδί μπροστά του πάνω στο γαϊδούρι. Εκείνη την ώρα έφτασαν στην πόλη και οι περαστικοί που τους έβλεπαν άρχισαν να τους πειράζουν και να τους δείχνουν. Ο άντρας σταμάτησε και τους ρώτησε γατί κοροϊδεύουν.

Τότε, οι άντρες γύρισαν και του είπαν: “Δεν ντρέπεσαι που υπερ-φορτώνεις τον φτωχό γάιδαρο με εσένα και τον άθλιο γιό σου;”

Ο άντρας και ο αγόρι κατέβηκαν και προσπάθησαν να σκεφτούν τι να κάνουν. Σκέφτονταν και σκέφτονταν, μέχρι που τελικά έκοψαν ένα ξύλο, έδεσαν τα πόδια του γαϊδάρου σε αυτό και πήραν το ξύλο και τον γάιδαρο στους ώμους τους.

Προχωρούσαν και από όπου περνούσαν, προκαλούσαν το γέλιο σε όσους συναντούσαν. Μέχρι που έφτασαν στην αγορά της γέφυρας, όπου ο γάιδαρος, ελευθερώνοντας  το ένα του πόδι, χτύπησε το αγόρι με αποτέλεσμα να του φύγει το ξύλο. Τελικά, ο γάιδαρος του οποίου  τα άλλα τρία πόδια του ήταν δεμένα μεταξύ τους, έπεσε από τη γέφυρα και πνίγηκε.

“Αυτό θα σας διδάξει”, είπε ένας γέρος που τους ακολούθησε ότι: “Εάν θέλετε πάντα να τους ευχαριστείτε όλους, τελικά, κανένας δεν θα είναι ικανοποιημένος

______________________________________________________

Get the story in Greek here: DOWNLOAD

The Man, the Boy and the Donkey

A man and his son were once going with their Donkey to market. As they were walking along by its side a countryman passed them and said: “You fools, what is a Donkey for but to ride upon?”

So the Man put the Boy on the Donkey and they went on their way. But soon they passed a group of men, one of whom said: “See that lazy youngster, he lets his father walk while he rides.” So the Man ordered his Boy to get off, and got on himself.

But they hadn’t gone far when they passed two women, one of whom said to the other: “Shame on that lazy lout to let his poor little son trudge along.”

Well, the Man didn’t know what to do, but at last he took his Boy up before him on the Donkey. By this time they had come to the town, and the passers-by began to jeer and point at them. The Man stopped and asked what they were scoffing at.

The men said: “Aren’t you ashamed of yourself for overloading that poor donkey of you and your hulking son?”

The Man and Boy got off and tried to think what to do. They thought and they thought, till at last they cut down a pole, tied the donkey’s feet to it, and raised the pole and the donkey to their shoulders.

They went along amid the laughter of all who met them till they came to Market Bridge, when the Donkey, getting one of his feet loose, kicked out and caused the Boy to drop his end of the pole. In the struggle the Donkey fell over the bridge, and his fore-feet being tied together he was drowned.

“That will teach you,” said an old man who had followed them: “Please all, and you will please none.”

_____________________________________________________

Get the story in English here: DOWNLOAD

Get the E-book!

Get the E-book of all the stories in English. Children's drawings included!

Enjoy reading!

Font Resize
Contrast