After all, a deal is a deal.

Theseus and the Minotaur

Θησέας και Μινώταυρος / Theseus and the Minotaur

Θησέας και Μινώταυρος / Theseus and the Minotaur  

*** 


    Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από πολύ καιρό, ζούσε ένας βασιλιάς που ο​ν​ο​μ​ά​ζ​ε​τ​α​ι​ Μίνως. Ο βασιλιάς Μίνως έζησε σε ένα όμορφο νησί που λεγόταν Κρήτη. Ο βασιλιάς Μίνως είχε όλα όσα μπορεί να θέλει ένας βασιλιάς. Τον καιρό εκείνο, ο βασιλιάς Μίνως έστειλε το ναυτικό του στο μικρό χωριό της Αθήνας, απέναντι από τη θάλασσα.     Once upon a time, a long time ago, there lived a king named Minos. King Minos lived on a lovely island called Crete. King Minos had everything a king could possibly want. Now and then, King Minos sent his navy to the tiny village of Athens, across the sea.
    Ο βασιλιάς των Αθηνών δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν α​π​ε​λ​π​ι​σ​μ​έ​ν​ο​ς​.​ Είπε ότι αν είχε λίγο π​ε​ρ​ι​σ​σ​ό​τ​ε​ρ​ο​ χρόνο, θα μπορούσε να δ​η​μ​ι​ο​υ​ρ​γ​ή​σ​ε​ι​ ένα ισχυρό ναυτικό που θα ανάγκαζε τον βασιλιά Μίνωα να ο​π​ι​σ​θ​ο​χ​ω​ρ​ή​σ​ε​ι​ την επόμενη φορά που σκεφτόταν να επιτεθεί στην Αθήνα. Ο βασιλιάς των Αθηνών προσέφερε στον βασιλιά Μίνωα μια συμφωνία. Αν ο βασιλιάς Μίνως δεν θα ε​π​ι​τ​ε​θ​ό​τ​α​ν​ στην Αθήνα για 9 χρόνια, η Αθήνα θα έστελνε 7 αγόρια και 7 κορίτσια στο νησί της Κρήτης για να τα φάει το φοβερό τέρας που κράτησε ο βασιλιάς Μίνως ως κ​α​τ​ο​ι​κ​ί​δ​ι​ο​ ζώο, ο τ​ρ​ο​μ​α​κ​τ​ι​κ​ό​ς​ μ​ι​ν​ώ​τ​α​υ​ρ​ο​ς​.​     The king of Athens did not know what to do. He was desperate. He figured if he had some time, he could build a strong navy, strong enough to send King Minos packing the next time he attacked Athens. The king of Athens offered King Minos a deal. If he would not attack Athens for 9 years, Athens would send 7 boys and 7 girls to the island of Crete to be eaten by the awful monster that King Minos kept as a pet, the dreaded minotaur.
    Ο μ​ι​ν​ώ​τ​α​υ​ρ​ο​ς​ ζούσε στην καρδιά ενός λ​α​β​υ​ρ​ί​ν​θ​ο​υ​ στο νησί της Κρήτης. Ο βασιλιάς Μίνως αγαπούσε αυτό το τέρας. Ο βασιλιάς Μίνως επιτέθηκε στην Αθήνα χωρίς στην ουσία να το θέλει π​ρ​α​γ​μ​α​τ​ι​κ​ά​.​ Με αυτή τη συμφωνία, το αγαπημένο του τέρας θα μπορούσε να έχει τροφή για κάθε 9 χρόνια περίπου. Ετσι ο βασιλιάς Μίνως δεχτηκε.     The minotaur lived in the heart of a maze on the island of Crete. King Minos loved that old monster. King Minos only attacked Athens when he was bored. He really didn't want anything. This way, his beloved monster could look forward to a special treat every 9 years or so. King Minos took the deal.
    Παρόλο που η Αθήνα δ​η​μ​ι​ο​ύ​ρ​γ​η​σ​ε​ ένα ναυτικό, ο βασιλιάς Μίνως δεν επιτέθηκε, όπως περίμενε ο βασιλιάς της Αθήνας.     Although Athens did build a navy, King Minos did not attack as the king of Athens had expected. In fact, King Minos kept his word. And now it was time for Athens to keep theirs. Everyone in Athens was crying.
    Στην π​ρ​α​γ​μ​α​τ​ι​κ​ό​τ​η​τ​α​,​ ο βασιλιάς Μίνως κράτησε το λόγο του. Και τώρα ήρθε η ώρα για την Αθήνα να κρατήσει το δικό της. Όλοι στην Αθήνα φώναζαν. Ο πρίγκηπας Θησέας της Αθήνας γνώριζε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουν το λόγο τους.. Ήξερε ότι η συμφωνία ήταν συμφωνία. Αλλά, ήταν επίσης σίγουρος ότι ήταν λάθος να στέλνουν μικρά παιδιά για να φαγωθούν από ένα τέρας. Ο πρίγκηπας Θησέας είπε στον πατέρα του (τον βασιλιά) ότι θα πάει στην Κρήτη ως το έβδομο αγόρι της Αθήνας και, ότι θα σκοτώσει τον Μινώταυρο για να τελειώνει αυτός ο τρόμος.     Prince Theseus of Athens knew the importance of keeping your word. He knew that a deal was a deal. But, he was also quite sure that it was wrong to send small children to be eaten by a monster. Prince Theseus told his father (the king) that he was going to Crete as the seventh son of Athens. He was going to kill the Minotaur and end the terror.
    "Ο Μ​ι​ν​ώ​τ​α​υ​ρ​ο​ς​ είναι ένα τρομερό τέρας! Τι σε κάνει να νομίζεις ότι μπορείς να τον σ​κ​ο​τ​ώ​σ​ε​ι​ς​;​"​ φώναξε ο πατέρας του.     "The Minotaur is a terrible monster! What makes you think you can kill it?" cried his father.
    «Θα βρω έναν τρόπο», απάντησε ο Θησέας. «Οι θεοί θα με β​ο​η​θ​ή​σ​ο​υ​ν​»​.​     "I'll find a way," Theseus replied gently. "The gods will help me."
    Ο πατέρας του τον ικέτευσε να μην πάει. Αλλά ο πρίγκιπας πήρε τη θέση του ως έβδομο αθηναϊκό αγόρι. Μαζί με έξι άλλα αγόρια και επτά κορίτσια από την Αθήνα, ο πρίγκιπας Θησέας ταξίδεψε προς την Κρήτη.     His father begged him not to go. But the prince took his place as the seventh Athenian boy. Along with six other Athenian boys and seven Athenian girls, Prince Theseus sailed towards Crete.
    Όταν ο πρίγκιπας και τα άλλα παιδιά έφτασαν στο νησί της Κρήτης, ο βασιλιάς Μίνως και η κόρη του, η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη, βγήκαν για να τους χ​α​ι​ρ​ε​τ​ή​σ​ο​υ​ν​.​ Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη δεν είπε τίποτα. Αλλά τα μάτια της γέλασαν π​ρ​ο​σ​ε​κ​τ​ι​κ​ά​.​ Αργά εκείνο το βράδυ, έγραψε στον πρίγκιπα Θησέα ένα σημείωμα και το έριξε κάτω από την πόρτα του υ​π​ν​ο​δ​ω​μ​α​τ​ί​ο​υ​ του.     When the prince and the children arrived on the island of Crete, King Minos and his daughter, the Princess Ariadne, came out to greet them. The Princess Ariadne did not say anything. But her eyes narrowed thoughtfully. Late that night, she wrote Prince Theseus a note and slipped it under his bedroom door.
    Αγαπητέ Θησέα (έγραψε η Αριάδνη) Είμαι μια όμορφη π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​,​ όπως π​ι​θ​α​ν​ό​τ​α​τ​α​ π​α​ρ​α​τ​ή​ρ​η​σ​ε​ς​ τη στιγμή που με είδες. Είμαι επίσης μια πολύ β​α​ρ​ι​ε​σ​τ​η​μ​έ​ν​η​ π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​.​ Χωρίς τη βοήθειά μου, ο Μ​ι​ν​ώ​τ​α​υ​ρ​ο​ς​ σίγουρα θα σας καταπιεί. Ξέρω ένα –δύο τ​ε​χ​ν​ά​σ​μ​α​τ​α​ που θα σώσουν τη ζωή σου. Αν σε βοηθήσω να σκοτώσεις το τέρας, πρέπει να υ​π​ο​σ​χ​ε​θ​ε​ί​ς​ ότι θα με πάρεις μακριά από αυτό το μ​ι​κ​ρ​ο​σ​κ​ο​π​ι​κ​ό​ νησί, έτσι ώστε οι άλλοι να θαυμάσουν την ομορφιά μου. Εάν ε​ν​δ​ι​α​φ​έ​ρ​ε​σ​α​ι​ για αυτή τη συμφωνία, συνάντησέ με στην πύλη προς τον Λαβύρινθο σε μία ώρα. Δική σου ειλικρινά, Π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη     Dear Theseus (Ariadne wrote), I am a beautiful princess as you probably noticed the minute you saw me. I am also a very bored princess. Without my help, the Minotaur will surely gobble you up. I know a trick or two that will save your life. If I help you kill the monster, you must promise to take me away from this tiny island so that others can admire my beauty. If interested in this deal, meet me by the gate to the Labyrinth in one hour. Yours very truly, Princess Ariadne
    Ο πρίγκιπας Θησέας γλίστρησε έξω από το παλάτι και περίμενε υ​π​ο​μ​ο​ν​ε​τ​ι​κ​ά​ στην πύλη. Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη ε​μ​φ​α​ν​ί​σ​τ​η​κ​ε​ τελικά. Στα χέρια της, καρατούσε ένα σπαθί και μια μπάλα από νήμα.     Prince Theseus slipped out of the palace and waited patiently by the gate. Princess Ariadne finally showed up. In her hands, she carried a sword and a ball of string.
    Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη έδωσε ένα σπαθί και μια μπάλα από νήμα στον πρίγγηπα Θησέα     Ariadne gave the sword and the ball of string to Prince Theseus.
    "Κρύψτε αυτά μέσα στην είσοδο του λ​α​β​υ​ρ​ί​ν​θ​ο​υ​.​ Αύριο, όταν εσείς και τα άλλα παιδιά από την Αθήνα ε​ι​σ​έ​ρ​χ​ε​σ​τ​ε​ στον Λαβύρινθο, π​ε​ρ​ι​μ​έ​ν​ε​τ​ε​ μέχρι να κλείσει η πύλη, στη συνέχεια, συνδέστε το μίτο με την πόρτα.. Ξετυλίξτε το καθώς περνάτε από το λαβύρινθο. , έτσι, θα μπορέσετε να βρείτε το δρόμο σας πίσω ξανά. ¨οσο για το σπαθί, ξέρετε καλά τι να κάνετε με αυτό" γέλασε.     "Hide these inside the entrance to the maze. Tomorrow, when you and the other children from Athens enter the Labyrinth, wait until the gate is closed, then tie the string to the door. Unroll it as you move through the maze. That way, you can find your way back again. The sword, well, you know what to do with the sword," she laughed.
    Ο Θησέας ε​υ​χ​α​ρ​ί​σ​τ​η​σ​ε​ την π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ για την καλοσύνη της.     Theseus thanked the princess for her kindness.
    Μην με ξεχάσετε ", π​ρ​ο​ε​ι​δ​ο​π​ο​ί​η​σ​ε​ η Αριάδνη τον Θησέα." Πρέπει να με πάρετε μαζί σας έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να θαυμάσουν την ομορφιά μου ".     "Don't forget, now," she cautioned Theseus. "You must take me with you so that all the people can marvel at my beauty."
    Το επόμενο πρωί, τα παιδιά από την Αθήνα, σ​υ​μ​π​ε​ρ​ι​λ​α​μ​β​α​ν​ο​μ​έ​ν​ο​υ​ του Πρίγκιπα Θησέα, μπήκαν στον λαβύρινθο. Η πόρτα ήταν κ​λ​ε​ι​δ​ω​μ​έ​ν​η​ σταθερά πίσω τους. Α​κ​ο​λ​ο​υ​θ​ώ​ν​τ​α​ς​ τις οδηγίες της Αριάδνης, ο Θησέας έδεσε το ένα άκρο του μίτου στην πόρτα. Είπε στα παιδιά να π​α​ρ​α​μ​ε​ί​ν​ο​υ​ν​ δίπλα στην πόρτα και να β​ε​β​α​ι​ω​θ​ο​ύ​ν​ ότι ο μίτος έμεινε δεμένος έτσι ώστε ο πρίγκιπας να βρει το δρόμο του πίσω. Τα παιδιά ξετύλιγαν το κουβάρι σφιχτά, καθώς ο Θησέας μπήκε μόνος στο λαβύρινθο.     The next morning, the Athenian children, including Prince Theseus, were shoved into the maze. The door was locked firmly behind them. Following Ariadne's directions, Theseus tied one end of the string to the door. He told the children to stay by the door and to make sure the string stayed tied so the prince could find his way back again. The children hung on to the string tightly, as Theseus entered the maze alone.
    Χ​ρ​η​σ​ι​μ​ο​π​ο​ι​ώ​ν​τ​α​ς​ το σπαθί που του είχε δώσει η Αριάδνη, ο Θησέας σκότωσε το φρικτό τέρας. Α​κ​ο​λ​ο​υ​θ​ώ​ν​τ​α​ς​ το νήμα, κατάφερε και γύρισε πίσω και χτύπησε την πόρτα.     Using the sword Ariadne had given him, Theseus killed the monstrous beast. He followed the string back and knocked on the door.
    Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη περίμενε. Αυτή άνοιξε την πόρτα. Χωρίς να γίνουν α​ν​τ​ι​λ​η​π​τ​ο​ί​ από κανέναν, ο Πρίγκηπας Θησέας μαζί με τα παιδιά της Αθήνας έτρεξαν στο πλοίο τους και έφυγαν ήσυχα. Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη έφυγε μαζί τους.     Princess Ariadne was waiting. She opened the door. Without anyone noticing, Prince Theseus and the children of Athens ran to their ship and sailed quietly away. Princess Ariadne sailed away with them.
    Στο δρόμο για την πατρίδα, σ​τ​α​μ​ά​τ​η​σ​α​ν​ για π​ρ​ο​μ​ή​θ​ε​ι​ε​ς​ στο μ​ι​κ​ρ​ο​σ​κ​ο​π​ι​κ​ό​ νησί της Νάξου. Η π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ Αριάδνη επέμεινε να κατέβει εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα για να κάνει στο νησί. Σύντομα, α​π​ο​κ​ο​ι​μ​ή​θ​η​κ​ε​.​ Όλοι οι άνθρωποι σ​υ​γ​κ​ε​ν​τ​ρ​ώ​θ​η​κ​α​ν​ για να θαυμάσουν την π​ρ​ι​γ​κ​ί​π​ι​σ​σ​α​ στον ύπνο. Ο Θησέας ταξίδεψε ήσυχα με τα παιδιά της Αθήνας και την άφησε εκεί που κοιμόταν. Εξάλλου, η συμφωνία είναι συμφωνία.     On the way home, they stopped for supplies on the tiny island of Naxos. Princess Ariadne insisted on coming ashore. There was nothing much to do on the island. Soon, she fell asleep. All the people gathered to admire the sleeping princess. Theseus sailed quietly away with the children of Athens and left her there, sleeping. After all, a deal is a deal.

Title of the digitized story, Τίτλος της Ιστορίας: Theseus and the Minotaur = Θησέας και ο Μινώταυρος

Title of the digitized book, Τίτλος της Ιστορίας: Greek Mythology = Ελληνική Μυθολογία

Author, Συγγραφέας: Jean Richepin

Other type of responsibilities, Άλλη μορφή δραστηριότητας: /

Place of publishing, Τόπος έκδοσης: Athens = Αθήνα

Publisher, Εκδότης: Editions Pergaminai = Περγαμηναί

Date of publishing, Ημερομηνία Έκδοσης: 1965

Language, Γλώσσα: Greek

Script, Σενάριο: Archaising form of Modern Greek

Format, Μορφή-Φόρμα: PDF

URL: /

Rights, Δικαιώματα: Public Domain = Δημόσια

Description, Μικρή Περιγραφή: The thread of Ariadne saved Theseus and his companions in the Labyrinth. = Ο μίτος της Αριάδνης έσωσε το Θησέα και τους συντρόφους του στο Λαβύρινθο.

Get the digitized story: DOWNLOAD

Read the story in different languages

Tezej i Minotaur

Jednom davno, na lijepom otoku Kreti, živio je kralj Minos. Imao je sve što kralj može poželjeti. S vremena na vrijeme, slao je svoje pomorce i ratnike preko mora, u sićušno selo, Atenu.

Kralj Atene nije znao što učiniti. Bio je očajan. Znao je, kada bi imao dovoljno vremena, mogao bi stvoriti dovoljno jaku mornaricu koja bi se uspješno branila od kralja Minosa, stoga mu je ponudio nagodbu. Ukoliko ne napadne Atenu devet godina, Atena će mu zauzvrat poslati 7 momaka i 7 djevojaka na Kretu kao žrtvu užasnom čudovištu kojega je kralj Minos držao za ljubimca, krvožednom Minotauru.

Minotaur je živio u srcu labirinta na otoku Kreti, a pošto je Minos neizmjerno volio to staro čudovište, a Atenu napadao samo kada bi mu bilo dosadno, pristane na nagodbu, na taj način omogućivši posebnu gozbu za svojeg omiljenog ljubimca. Kako je vrijeme prolazilo Atena je izgradila mornaricu, a kralj Minos, kako je i obećao, nije napao iako je vidio što se zbiva. Naposljetku je došlo vrijeme da Atena održi svoje obećanje. Svi su u Ateni plakali, ali princ Tezej je znao važnost održavanja

dane riječi. Znao je da se dogovor ispoštivati mora. Ipak, bio je poprilično uvjeren da je pogrešno poslati momke i cure na čudovišnu gozbu. Stoga, princ Tezej osmisli plan kojega podijeli sa svojim ocem, kraljem Atene. Plan uključivaše njegov odlazak na Kretu, kako bi porazio Minotaura u borbi i okončao teror Krete i kralja Minosa.

Čuvši ovo, kralj zavapi: „Minotaur je moćno čudovište! Odakle ti ideja da ga možeš poraziti?“ „Pronaći ću način“, mirno odgovori Tezej. „Bogovi će mi pomoći“, završi.

Otac ga je preklinjao da se predomisli i ostane u Ateni, ali se Tezej nije dao smesti i zauzeo je mjesto jednog od sedam momaka. Zajedno sa šest ostalih momaka i sedam djevojaka, princ Tezej se otisnuo na pučinu i zaplovio ka Kreti.

Nakon što su Tezej i družina doplovili na otok Kretu, Minos i njegova kćer, princeza Arijadna, izašli su im ususret kako bi ih pozdravili. Princeza je ostala šutke stajati, ali su joj se oči zamjetno suzile. Kasnije uvečer je napisala poruku Tezeju, koju je ubacila pod njegova vrata. U poruci stajaše sljedeće:

Dragi Tezej, Predivna sam princeza, što si zamijetio iste sekunde kada si me ugledao. Također sam princeza kojoj je jako dosadno. Bez moje pomoći Minotaur će te zasigurno proždrijeti. Na tvoju sreću, znam par trikova koji će ti spasiti život. Ako ti pomognem poraziti Minotaura, moraš mi obećati da ćeš me odvesti s ovog premalenog otočića kako bi se i ostali mogli diviti mojoj ljepoti. Ukoliko si zainteresiran, vidimo se pokraj ulaza u labirint za sat vremena. Tvoja, Princeza Arijadna.

Princ Tezej se išuljao iz palače i strpljivo čekao pored ulaza, sve dok se princeza napokon ne pojavi. U rukama je nosila mač i klupko niti, predmete koje je predala Tezeju. „Sakrij ove predmete unutar labirinta. Sutra, kada ti i ostali momci i djevojke iz Atene uđete u labirint, sačekajte do zatvaranja vrata, a potom zavežite nit za vrata. Kako se budeš kretao kroz labirint odmotavaj klupko, kako bi, po završetku bitke, mogao pronaći put nazad. Mač, pa… znaš što s mačem“, nasmijala se. Tezej se zahvali princezi na njenoj dobroti. „Ne zaboravi“, upozorila je Tezeja. „Moraš me povesti sa sobom, kako bi se i drugi divili mojoj ljepoti“, dobacila je.

Sljedećeg su jutra atenska djeca skupa s Tezejem ugurana u labirint. Vrata su čvrsto zaključana za njima. Prateći Arijadnine upute, Tezej zaveže jedan kraj klupka za vrata i kaže ostatku družine da ostanu i pobrinu se da nit bude vezana za vrata kako bi po završetku mogao pronaći put nazad. Družina je ostala za njim držeći nit čvrsto, kako ništa ne bi pošlo po zlu, a Tezej se zaputio sam

Koristeći mač koji mu je Arijadna dala, Tezej je porazio Minotaura te prateći nit, vratio se sretno do ulaza u labirint te pokucao. Princeza je čekala. Otvorila je vrata. Bez da je itko primijetio, princeza, princ i ostatak atenske družine otrčali su do broda i tiho otplovili. Na putu kući, zaustavili su se po zalihe na sićušnom otoku Naxosu. Princeza je bila ustrajna u ideji da izađe na obalu. Nije bilo previše stvari u kojima bi se na otoku uživalo pa je ubrzo zaspala.

Svi ljudi se okupiše kako bi se divili uspavanoj princezi. Tezej je tiho otplovio i ostavio je tamo. Jer bilo kako bilo, dogovor je dogovor.

_____________________________________________________

Get the story in Croatian here: DOWNLOAD

Teseo y el minotauro

Había una vez un marido y su esposa, casi ancianos, pero sin hijos. Desesperados por tener un hijo, solían rezar a Dios siempre para que les diese uno. Una vez fueron a celebrar un banquete, donde una vez más rezaron a Dios para que les concediera un hijo, aunque fuera solo una ranita.

El rey de Atenas no sabía qué hacer, estaba desesperado. Pensó que, si tuviese un poco de tiempo, podría construir una gran flota, lo suficientemente fuerte para echar al rey Minos la próxima vez que atacase Atenas. El rey de Atenas le ofreció un trato al rey Minos: si no atacaba Atenas en nueve años, Atenas enviaría a siete muchachos y siete muchachas a la isla de Creta para que se los comiera el horrible monstruo que el rey Minos tenía por mascota, el temido Minotauro.

El Minotauro vivía en medio de un laberinto en la isla de Creta. El rey Minos amaba a aquel viejo monstruo y solo atacaba Atenas cuando estaba aburrido, en realidad no quería nada. Deaquella manera, su querido monstruo podría esperar un regalo especial cada nueve años más o menos. El rey Minos aceptó el trato.

Aunque Atenas construyó su flota, como el rey de Atenas había esperado, el rey Minos no atacó. En efecto, mantuvo su palabra y ahora era el momento de que Atenas mantuviese la suya. Todo el mundo lloraba en Atenas.

El príncipe Teseo sabía lo importante que era mantener la palabra. Un trato era un trato. No obstante, también tenía muy claro que enviar muchachos a un monstruo para que se los comiera estaba mal, así que el príncipe Teseo le dijo a su padre el rey que iba a ir a Creta como el séptimo hijo de Atenas. Mataría al Minotauro y terminaría el horror.

“¡El Minotauro es un monstruo terrible! ¿Qué te hace pensar que lo puedes matar?” gritó su padre.

“Hallaré una manera,” contestó con suavidad Teseo. “Los dioses me ayudarán.” Su padre le rogó que no fuera. Pero el príncipe ocupó su lugar y junto con otros seis muchachos y siete muchachas atenienses navegó hacia Creta.

Cuando el príncipe y los otros muchachos llegaron a la isla de Creta, el rey Minos y su hija, la princesa Ariadna, salieron a saludarlos. La princesa Ariadna no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron pensativamente. Esa misma noche, escribió una nota al príncipe Teseo y la deslizó por debajo de la puerta de su habitación.

“Querido Teseo,” escribió Ariadna. “Soy una hermosa princesa, como probablemente notaste en el momento en “Atentamente, La Princesa Ariadna.””

El príncipe Teseo salió del palacio y esperó pacientemente junto a la puerta. La princesa Ariadna finalmente apareció. En sus manos, llevaba una espada y un ovillo de hilo.

Ariadna entregó la espada y el ovillo al príncipe Teseo. “Esconde esto dentro de la entrada del Laberinto. Mañana, cuando tú y los otros muchachos de Atenas entréis en él, esperad a que se cierre la puerta y atad el hilo a la puerta. Desenrolladlo mientras os movéis por el Laberinto y así podréis encontrar el camino de vuelta. La espada, bueno, ya sabes qué hacer con la espada”, se rió.

Teseo agradeció a la princesa su amabilidad. “No lo olvides”, advirtió ella a Teseo. “Debes llevarme contigo para que toda la gente pueda admirar mi belleza.”

A la mañana siguiente, los muchachos atenienses, incluido el príncipe Teseo, fueron empujados al Laberinto y la puerta se cerró firmemente detrás de ellos. Siguiendo las instrucciones de Ariadna, Teseo ató un extremo del hilo a la puerta y les dijo a los otros muchachos que se quedaran en la puerta y que se aseguraran de que el hilo permaneciera atado para que pudiera encontrar el camino de regreso. Los muchachos agarraron fuertemente al hilo, mientras Teseo entraba solo en el Laberinto.

Con la espada que Ariadna le había dado, Teseo mató a la monstruosa bestia. Siguió el hilo hacia atrás y golpeó la puerta.

La princesa Ariadna les estaba esperando, abrió la puerta y sin que nadie se diera cuenta, el príncipe Teseo y los hijos de Atenas corrieron a su barco y se alejaron navegando en silencio junto con la princesa.

De camino a casa, se detuvieron en busca de provisiones en la pequeña isla de Naxos. La princesa Ariadna insistió en desembarcar. No había mucho que hacer en la isla y pronto se quedó dormida. Todo el mundo se reunió a su alrededor para admirar su belleza. Teseo navegó tranquilamente con los muchachos de Atenas y la dejó allí, durmiendo.Después de todo, un trato es un trato.

_____________________________________________________

Get the story in Spanish here: DOWNLOAD

Tēsejs un Mīnotaurs

Reiz sensenos laikos dzīvoja karalis, vārdā Mīnojs. Karalis Mīnojs dzīvoja uz skaistas  salas ar nosaukumu Krēta. Karalim Mīnojam piederēja viss, ko vien karalis varēja  vēlēties. Šad un tad karalis Mīnojs nosūtīja savu floti pāri jūrai uz nelielo Atēnu  ciematu.

Atēnu karalis nezināja, ko iesākt, viņš bija gluži izmisis. Viņš prātoja – ja viņam būtu  pietiekami daudz laika, viņš izveidotu tik spēcīgu floti, ka varētu sūtīt pupās karali  Mīnoju nākamajā reizē, kad tas grasītos uzbrukt Atēnām. Atēnu karalis piedāvāja  Karalim Mīnojam darījumu: ja tas neuzbruktu Atēnām deviņus gadus, Atēnas nosūtītu  7 zēnus un 7 meitenes uz Krētas salu, kur tos apēstu briesmīgs monstrs–  šausmīgais Mīnotaurs, kuru karalis Mīnojs turēja kā savu mīluli.

Mīnotaurs dzīvoja Krētas salā pazemes labirinta centrā. Karalis Mīnojs šo briesmoni  mīlēja. Karalis Mīnojs uzbruka Atēnām vienīgi tajos brīžos, kad viņu mocīja  garlaicība. Īstenībā viņš neko nevēlējās. Tādā veidā viņa iemīļotais briesmonis varēja  cerēt uz īpaši gardu maltīti apmēram ik pēc 9 gadiem. Karalis Mīnojs piekrita Atēnu  piedāvājumam.

Lai gan Atēnas bija uzbūvējušas savu floti, Karalis Mīnojs nedevās uzbrukumā, kā  Atēnu karalis bija cerējis. Īstenībā Karalis Mīnojs turēja doto vārdu. Un tagad bija  pienākusi reize, kad Atēnām vajadzēja turēt savējo. Atēnās visi izmisumā raudāja.

Atēnu princis Tēsejs apzinājās, cik svarīgi ir turēt doto vārdu. Viņš zināja, ka darījums  paliek darījums. Bet vienlaikus viņš bija arī pilnīgi pārliecināts, ka nav pareizi sūtīt  mazus bērnus, lai tos apēstu briesmonis. Princis Tēsejs izstāstīja savam tēvam  karalim, ka viņš grasās doties uz Krētu kā Atēnu septītais dēls. Viņš gribēja nogalināt  Mīnotauru un izbeigt šo briesmīgo tradīciju.

“Mīnotaurs taču ir briesmīgs monstrs! Kāpēc tu domā, ka spēsi to uzvarēt?” – viņa  tēvs iesaucās.

“Es atradīšu veidu, kā to izdarīt,” – Tēsejs mierīgi atbildēja. – “Dievi man palīdzēs.”

Viņa tēvs izmisīgi lūdzās, lai dēls tā nerīkojas. Tomēr princis ieņēma savu vietu kā  septītais Atēnu zēns. Kopā ar sešiem citiem Atēnu zēniem un septiņām Atēnu  meitenēm princis Tēsejs ar kuģi devās uz Krētu.

Kad princis kopā ar bērniem ieradās Krētas salā, karalis Mīnojs ar savu meitu,  princesi Ariadni devās viņus sagaidīt. Princese Ariadne neteica ne vārda, tikai viņas  piere bija saraukta dziļās domās. Vēlu naktī viņa uzrakstīja princim Tēsejam zīmīti un  ieslidināja to zem viņa guļamistabas durvīm.

Ariadne rakstīja – “Dārgo Tēsej, mani ieraugot, tu droši vien pamanīji, ka es esmu  skaista princese. Es esmu arī ļoti garlaikota. Bez manas palīdzības Mīnotaurs tevi  noteikti aprīs. Ja es palīdzēšu tev uzvarēt briesmoni, tev jāapsola, ka aizvedīsi mani  projām no šīs mazās saliņas, lai citi varētu apbrīnot manu skaistumu. Ja tevi interesē  šāds darījums, tad sastapsimies pie labirinta ieejas pēc vienas stundas.Patiesi tava,  Princese Ariadne

Princis Tēsejs klusām izlavījās no pils un pacietīgi gaidīja pie vārtiem. Beidzot  parādījās princese Ariadne. Viņai rokās bija zobens un diega kamols.

“Ariadne iedeva zobenu un diega kamolu princim Tēsejam.”

”Noslēp abas šīs lietas pie ieejas labirintā. Rīt, kad tu kopā ar pārējiem bērniem no  Atēnām ieiesi labirintā, tev jāpagaida, līdz vārti tiks aizvērti, un tad piesien pavedienu  pie durvīm. Ritini kamolu vaļā, kad tu iesi cauri labirintam – tas palīdzēs tev atrast  ceļu atpakaļ. Nu, bet zobens – tu zināsi gan, ko darīt ar zobenu,” – viņa smējās.

Tēsejs pateicās princesei par viņas laipnību.

“Tikai paturi prātā,” – viņa brīdināja Tēseju. – “Tev jāaizved mani sev līdz, lai visi  cilvēki varētu apbrīnot manu skaistumu.”

Nākamajā rītā atēniešu bērni, to starpā arī princis Tēsejs, tika iegrūsti labirintā.  Durvis aiz viņiem tika cieši noslēgtas. Sekojot Ariadnes norādījumiem, Tēsejs  piesēja vienu pavediena galu pie durvīm. Viņš lika bērniem palikt pie durvīm un  uzmanīt, lai pavediens būtu visu laiku cieši piesiets, tādējādi princis varētu atrast ceļu  atpakaļ. Bērni cieši turēja apvedienu, kamēr Tēsejs viens pats iegāja labirintā.

Izmantodams Ariadnes doto zobenu, Tēsejs nogalināja briesmīgo nezvēru.  Sekodams pavedienam, viņš gāja atpakaļ un pieklauvēja pie durvīm.

Princese Ariadne viņu jau gaidīja. Viņa atvēra durvis. Neviens nepamanīja, kā princis  Tēsejs un Atēnu bērni aizskrēja pie sava kuģa un klusām burāja projām. Princese  Ariadne devās viņiem līdzi.

Pa ceļam uz mājām viņi piestāja pie mazās Naksas salas, lai papildinātu krājumus.  Princese Ariadne uzstāja, ka viņa vēlas izkāpt krastā. Uz salas īsti nebija ko darīt,  drīz viņa aizmiga. Visi cilvēki sapulcējās, lai apbrīnotu aizmigušo princesi. Tēsejs ar  Atēnu bērniem mierīgi aizkuģoja un atstāja viņu tur guļam. Galu galā, darījums paliek  darījums.

_____________________________________________________

Get the story in Latvian here: DOWNLOAD

Θησέας και Μινώταυρος

Μια φορά κι έναν καιρό, πριν από πολύ καιρό, ζούσε ένας βασιλιάς που ονομάζεται Μίνως. Ο βασιλιάς Μίνως έζησε σε ένα όμορφο νησί που λεγόταν Κρήτη. Ο βασιλιάς Μίνως είχε όλα όσα μπορεί να θέλει ένας βασιλιάς. Τον καιρό εκείνο, ο βασιλιάς Μίνως έστειλε το ναυτικό του στο μικρό χωριό της Αθήνας, απέναντι από τη θάλασσα.

Ο βασιλιάς των Αθηνών δεν ήξερε τι να κάνει. Ήταν απελπισμένος. Είπε ότι αν είχε λίγο περισσότερο χρόνο, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ισχυρό ναυτικό που θα ανάγκαζε τον βασιλιά Μίνωα να οπισθοχωρήσει την επόμενη φορά που σκεφτόταν να επιτεθεί στην Αθήνα. Ο βασιλιάς των Αθηνών προσέφερε στον βασιλιά Μίνωα μια συμφωνία. Αν ο βασιλιάς Μίνως δεν θα επιτεθόταν στην Αθήνα για 9 χρόνια, η Αθήνα θα έστελνε 7 αγόρια και 7 κορίτσια στο νησί της Κρήτης για να τα φάει το φοβερό τέρας που κράτησε ο βασιλιάς Μίνως ως κατοικίδιο ζώο, ο τρομακτικός μινώταυρος.

Ο μινώταυρος ζούσε στην καρδιά ενός λαβυρίνθου στο νησί της Κρήτης. Ο βασιλιάς Μίνως αγαπούσε αυτό το τέρας. Ο βασιλιάς Μίνως επιτέθηκε στην Αθήνα χωρίς στην ουσία να το θέλει πραγματικά. Με αυτή τη συμφωνία, το αγαπημένο του τέρας θα μπορούσε να έχει τροφή για κάθε 9 χρόνια περίπου. Ετσι ο βασιλιάς Μίνως δεχτηκε.

Παρόλο που η Αθήνα δημιούργησε ένα ναυτικό, ο βασιλιάς Μίνως δεν επιτέθηκε, όπως περίμενε ο βασιλιάς της Αθήνας.

Στην πραγματικότητα, ο βασιλιάς Μίνως κράτησε το λόγο του. Και τώρα ήρθε η ώρα για την Αθήνα να κρατήσει το δικό της. Όλοι στην Αθήνα φώναζαν. Ο πρίγκηπας Θησέας της Αθήνας γνώριζε πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουν το λόγο τους.. Ήξερε ότι η συμφωνία ήταν συμφωνία. Αλλά, ήταν επίσης σίγουρος ότι ήταν λάθος να στέλνουν μικρά παιδιά για να φαγωθούν από ένα τέρας. Ο πρίγκηπας Θησέας είπε στον πατέρα του (τον βασιλιά) ότι θα πάει στην Κρήτη ως το έβδομο αγόρι της Αθήνας και, ότι θα σκοτώσει τον Μινώταυρο για να τελειώνει αυτός ο τρόμος.

“Ο Μινώταυρος είναι ένα τρομερό τέρας! Τι σε κάνει να νομίζεις ότι μπορείς να τον σκοτώσεις;” φώναξε ο πατέρας του.

«Θα βρω έναν τρόπο», απάντησε ο Θησέας. «Οι θεοί θα με βοηθήσουν».

Ο πατέρας του τον ικέτευσε να μην πάει. Αλλά ο πρίγκιπας πήρε τη θέση του ως έβδομο αθηναϊκό αγόρι. Μαζί με έξι άλλα αγόρια και επτά κορίτσια από την Αθήνα, ο πρίγκιπας Θησέας ταξίδεψε προς την Κρήτη.

Όταν ο πρίγκιπας και τα άλλα παιδιά έφτασαν στο νησί της Κρήτης, ο βασιλιάς Μίνως και η κόρη του, η πριγκίπισσα Αριάδνη, βγήκαν για να τους χαιρετήσουν. Η πριγκίπισσα Αριάδνη δεν είπε τίποτα. Αλλά τα μάτια της γέλασαν προσεκτικά. Αργά εκείνο το βράδυ, έγραψε στον πρίγκιπα Θησέα ένα σημείωμα και το έριξε κάτω από την πόρτα του υπνοδωματίου του.

“Αγαπητέ Θησέα (έγραψε η Αριάδνη)

Είμαι μια όμορφη πριγκίπισσα, όπως πιθανότατα παρατήρησες τη στιγμή που με είδες. Είμαι επίσης μια πολύ βαριεστημένη πριγκίπισσα. Χωρίς τη βοήθειά μου, ο Μινώταυρος σίγουρα θα σας καταπιεί. Ξέρω ένα –δύο τεχνάσματα που θα σώσουν τη ζωή σου. Αν σε βοηθήσω να σκοτώσεις το τέρας, πρέπει να υποσχεθείς ότι θα με πάρεις μακριά από αυτό το μικροσκοπικό νησί, έτσι ώστε οι άλλοι να θαυμάσουν την ομορφιά μου. Εάν ενδιαφέρεσαι για αυτή τη συμφωνία, συνάντησέ με στην πύλη προς τον Λαβύρινθο σε μία ώρα.

Δική σου ειλικρινά,

Πριγκίπισσα Αριάδνη”

Ο πρίγκιπας Θησέας γλίστρησε έξω από το παλάτι και περίμενε υπομονετικά στην πύλη. Η πριγκίπισσα Αριάδνη εμφανίστηκε τελικά. Στα χέρια της, καρατούσε ένα σπαθί και μια μπάλα από νήμα.

Η πριγκίπισσα Αριάδνη έδωσε ένα σπαθί και μια μπάλα από νήμα στον πρίγγηπα Θησέα

“Κρύψτε αυτά μέσα στην είσοδο του λαβυρίνθου. Αύριο, όταν εσείς και τα άλλα παιδιά από την Αθήνα εισέρχεστε στον Λαβύρινθο, περιμένετε μέχρι να κλείσει η πύλη, στη συνέχεια, συνδέστε το μίτο με την πόρτα.. Ξετυλίξτε το καθώς περνάτε από το λαβύρινθο. , έτσι, θα μπορέσετε να βρείτε το δρόμο σας πίσω ξανά. ¨οσο για το σπαθί, ξέρετε καλά τι να κάνετε με αυτό” γέλασε.

Ο Θησέας ευχαρίστησε την πριγκίπισσα για την καλοσύνη της.

Μην με ξεχάσετε “, προειδοποίησε η Αριάδνη τον Θησέα.” Πρέπει να με πάρετε μαζί σας έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να θαυμάσουν την ομορφιά μου “.

Το επόμενο πρωί, τα παιδιά από την Αθήνα, συμπεριλαμβανομένου του Πρίγκιπα Θησέα, μπήκαν στον λαβύρινθο. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη σταθερά πίσω τους. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Αριάδνης, ο Θησέας έδεσε το ένα άκρο του μίτου στην πόρτα. Είπε στα παιδιά να παραμείνουν δίπλα στην πόρτα και να βεβαιωθούν ότι ο μίτος έμεινε δεμένος έτσι ώστε ο πρίγκιπας να βρει το δρόμο του πίσω. Τα παιδιά ξετύλιγαν το κουβάρι σφιχτά, καθώς ο Θησέας μπήκε μόνος στο λαβύρινθο.

Χρησιμοποιώντας το σπαθί που του είχε δώσει η Αριάδνη, ο Θησέας σκότωσε το φρικτό τέρας. Ακολουθώντας το νήμα, κατάφερε και γύρισε πίσω και χτύπησε την πόρτα.

Η πριγκίπισσα Αριάδνη περίμενε. Αυτή άνοιξε την πόρτα. Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν, ο Πρίγκηπας Θησέας μαζί με τα παιδιά της Αθήνας έτρεξαν στο πλοίο τους και έφυγαν ήσυχα. Η πριγκίπισσα Αριάδνη έφυγε μαζί τους.

Στο δρόμο για την πατρίδα, σταμάτησαν για προμήθειες στο μικροσκοπικό νησί της Νάξου. Η πριγκίπισσα Αριάδνη επέμεινε να κατέβει εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα για να κάνει στο νησί. Σύντομα, αποκοιμήθηκε. Όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να θαυμάσουν την πριγκίπισσα στον ύπνο. Ο Θησέας ταξίδεψε ήσυχα με τα παιδιά της Αθήνας και την άφησε εκεί που κοιμόταν.

Εξάλλου, η συμφωνία είναι συμφωνία.

______________________________________________________

Get the story in Greek here: DOWNLOAD

Theseus and the Minotaur

Once upon a time, a long time ago, there lived a king named Minos. King Minos lived on a lovely island called Crete. King Minos had everything a king could possibly want. Now and then, King Minos sent his navy to the tiny village of Athens, across the sea.

The king of Athens did not know what to do. He was desperate. He figured if he had some time, he could build a strong navy, strong enough to send King Minos packing the next time he attacked Athens. The king of Athens offered King Minos a deal. If he would not attack Athens for 9 years, Athens would send 7 boys and 7 girls to the island of Crete to be eaten by the awful monster that King Minos kept as a pet, the dreaded minotaur.

The minotaur lived in the heart of a maze on the island of Crete. King Minos loved that old monster. King Minos only attacked Athens when he was bored. He really didn’t want anything. This way, his beloved monster could look forward to a special treat every 9 years or so. King Minos took the deal.

Although Athens did build a navy, King Minos did not attack as the king of Athens had expected. In fact, King Minos kept his word. And now it was time for Athens to keep theirs.  Everyone in Athens was crying.

Prince Theseus of Athens knew the importance of keeping your word. He knew that a deal was a deal. But, he was also quite sure that it was wrong to send small children to be eaten by a monster. Prince Theseus told his father (the king) that he was going to Crete as the seventh son of Athens. He was going to kill the Minotaur and end the terror.

“The Minotaur is a terrible monster! What makes you think you can kill it?” cried his father.

“I’ll find a way,” Theseus replied gently. “The gods will help me.”

His father begged him not to go. But the prince took his place as the seventh Athenian boy. Along with six other Athenian boys and seven Athenian girls, Prince Theseus sailed towards Crete.

When the prince and the children arrived on the island of Crete, King Minos and his daughter, the Princess Ariadne, came out to greet them. The Princess Ariadne did not say anything. But her eyes narrowed thoughtfully. Late that night, she wrote Prince Theseus a note and slipped it under his bedroom door.

Dear Theseus (Ariadne wrote), I am a beautiful princess as you probably noticed the minute you saw me. I am also a very bored princess. Without my help, the Minotaur will surely gobble you up. I know a trick or two that will save your life. If I help you kill the monster, you must promise to take me away from this tiny island so that others can admire my beauty. If interested in this deal, meet me by the gate to the Labyrinth in one hour. Yours very truly, Princess Ariadne

Prince Theseus slipped out of the palace and waited patiently by the gate. Princess Ariadne finally showed up. In her hands, she carried a sword and a ball of string.

Ariadne gave the sword and the ball of string to Prince Theseus.

“Hide these inside the entrance to the maze. Tomorrow, when you and the other children from Athens enter the Labyrinth, wait until the gate is closed, then tie the string to the door. Unroll it as you move through the maze. That way, you can find your way back again. The sword, well, you know what to do with the sword,” she laughed.

Theseus thanked the princess for her kindness.

“Don’t forget, now,” she cautioned Theseus. “You must take me with you so that all the people can marvel at my beauty.”

The next morning, the Athenian children, including Prince Theseus, were shoved into the maze. The door was locked firmly behind them. Following Ariadne’s directions, Theseus tied one end of the string to the door. He told the children to stay by the door and to make sure the string stayed tied so the prince could find his way back again. The children hung on to the string tightly, as Theseus entered the maze alone.

Using the sword Ariadne had given him, Theseus killed the monstrous beast. He followed the string back and knocked on the door.

Princess Ariadne was waiting. She opened the door. Without anyone noticing, Prince Theseus and the children of Athens ran to their ship and sailed quietly away. Princess Ariadne sailed away with them.

On the way home, they stopped for supplies on the tiny island of Naxos. Princess Ariadne insisted on coming ashore. There was nothing much to do on the island. Soon, she fell asleep. All the people gathered to admire the sleeping princess. Theseus sailed quietly away with the children of Athens and left her there, sleeping. After all, a deal is a deal.

_____________________________________________________

Get the story in English here: DOWNLOAD

Get the E-book!

Get the E-book of all the stories in English. Children's drawings included!

Enjoy reading!

Font Resize
Contrast